Consultatie zorgteam

Tijdens een consultatie binnen het zorgteam staan de werkproblemen die leerkrachten ervaren met leerlingen centraal. Leerkrachten krijgen de gelegenheid om hun werkprobleem toe te lichten en er wordt op systematische wijze bekeken hoe ze hier mee om kunnen gaan. Het doel is om de leerkracht zodanig toe te rusten dat hij in een voorkomende situatie weet hoe hij een dergelijk werkprobleem kan aanpakken.

Werkwijze:

  • een bijeenkomst met het zorgteam van ongeveer 2 uur waarin leerlingen besproken worden waarbij leerkrachten een werkprobleem ervaren


Prijs: € 340,--

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier