Onderzoek

De ontwikkeling van een kind verloopt niet altijd zoals we dat zouden willen. Dan kan een individueel psycho-diagnostich onderzoek nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling of het cognitieve niveau van een kind. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de factoren die de ontwikkeling van het kind of het leren belemmeren of juist stimuleren. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan omgevingsfactoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan gezins- en schoolfactoren. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijkheden om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Dit betekent dat in het onderzoeksverslag duidelijke en praktische adviezen opgenomen worden die op de mogelijkheden en problemen van uw kind afgestemd zijn.

Wij kunnen de volgende onderzoeken uitvoeren:

Procesonderzoek lezen/ spellen

Procesonderzoek rekenen

Onderzoek aandacht, concentratie, geheugen

Onderzoek intelligentie

Onderzoek taalontwikkeling

Onderzoek welbevinden

Combinatie Onderzoek (bij meervoudige problematiek)

Onderzoek dyslexie

Onderzoek dyscalculie
 
Bij bovenstaande onderzoeken hanteren we de volgende werkwijze:
 • bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt zijn
 • intakegesprek met de ouders
 • testafname
 • verslag van de onderzoeksbevindingen met specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht
 • uitslaggesprek

Onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen (ADHD, NLD, ODD, Autisme spectrumstoornissen)

Dit onderzoek is met name bedoeld om een diagnose te kunnen stellen aan de hand van criteria van DSM IV. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt zijn
 • intakegesprek met de ouders
 • gedragsvragenlijsten
 • testafname van onder andere intelligentietest
 • observatie tijdens het onderzoek en in de schoolsituatie
 • verslag van de onderzoeksbevindingen gericht op de weergave van mogelijkheden en de beperkingen van het kind
 • specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht
 • uitslaggesprek

Onderzoek Sociaal Emotionele problematiek (intelligentie, gedrag, welbevinden)

Als u als ouder wil dat de school op de hoogte wordt gebracht van de uitslag van het onderzoek kan de groepsleerkracht en/of de intern begeleider bij het nagesprek aanwezig zijn.
 • bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt zijn
 • intakegesprek met de ouders
 • testafname
 • verslag van de onderzoeksbevindingen met daarin specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht
 • uitslaggesprek

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier