Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die pedagogisch en/of didactisch hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De hulp houdt in dat het kind dat aangemeld wordt voor RT onderzocht wordt door middel van testen en/of observaties. Op deze manier proberen we een beeld te krijgen van het kind en zo te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van het kind, het is maatwerk. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden één of meerdere keren per week remedial teaching gegeven.

Prijs: € 37,50 per 45 minuten

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier