Leerkrachten

De optimale ontwikkeling van het kind', dat is wat scholen met hun onderwijs nastreven.
De leerontwikkeling van kinderen verloopt echter niet altijd zoals we zouden willen. Er zijn kinderen waarbij het leerproces, ondanks alle aandacht en zorg van de leerkracht, stagneert.
JOIN kan de leerkracht ondersteunen in de zorg voor het kind door het bieden van professionele hulp en begeleiding.

Begeleiding op leerkrachtniveau:

 

  • School Video Interactie Begeleiding,
  • Responsieve Instructie,
  • Consultatieve leerkracht begeleiding,
  • Klassenobservatie,
  • Coachingstraject leerkracht,
  • Observatie leerling.

 

Begeleiding groep
De begeleiding van een problematische groep is gericht op het maken van een analyse van de problematiek die in de groep speelt. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt bepaald welke stappen er gezet moeten worden.

Begeleiding zorgteam
Tijdens een consultatie aan het zorgteam staan de werkproblemen die leerkrachten ervaren met leerlingen centraal.

Uw eigen schoolpedagoog/psycholoog'
De pedagoog/psycholoog komt een vast dagdeel in de week op school en is beschikbaar voor:
leerkrachtgesprekken, oudergesprekken, observaties, videobegeleidingstrajecten, onderzoeken, coachingstrajecten

Meer informatie over de inhoud en de prijs van de verschillende begeleidingsvormen kunt u vinden onder het kopje Aanbod op deze website.

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier