Waar staan wij voor

JOIN is een samenvoeging van de eerste twee letters van onze voornamen: Johan en Ingrid.
Het Engelse werkwoord ‘join' betekent: verbinden, verenigen, samenvoegen, samenkomen en zich voegen bij.
Als zelfstandig naamwoord betekent ‘join': aaneenvoeging, vereniging en verbinding.

Vertaald naar onze manier van werken betekent JOIN dat wij onze kennis en ervaring hebben samengevoegd en dat wij ons als professional een periode verbinden en verenigen met de klant. De hulpvraag van de leerkracht, de ouder of het kind staat centraal; wij voegen ons naar de klant.

Onze begeleiding is persoonlijk en afgestemd op de mogelijkheden en de dagelijkse praktijk van de klant; de begeleiding moet passend en op maat zijn. Ons streven is dat het kind, de ouder of de leerkracht na een periode van begeleiding weer met vertrouwen zelf verder kan.

 

Wij vinden kwaliteit en zorgvuldigheid belangrijk. De medewerkers zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NVO en NIP met een beroepscode en klachtenregeling. Deze beroepscode en toelichting zijn te lezen op de websites van de betreffende vereniging.

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier