Wie zijn wij

JOIN is een adviesbureau waarin ervaren adviseurs werkzaam zijn. Door onze kennis en ervaring in het reguliere en speciaal basisonderwijs zijn wij in staat om adequaat te reageren op vragen van scholen en ouders.


Wij zijn:
 

Johan den Ouden, GZ-psycholoog / orthopedagoog / opgenomen in deskundigenbestand Dyslexie NVO/NIP
johan‘Ik heb een ruime ervaring binnen het onderwijs. Ik heb aan het individueel technisch onderwijs, speciaal basisonderwijs en regulier basisonderwijs les gegeven. Daarnaast ben ik locatieleider geweest op een School voor Speciaal Basisonderwijs en directeur van een reguliere basisschool. Het kind dat speciale zorg behoeft heeft altijd mijn aandacht gehad. Dit is onder andere een reden geweest om de opleiding voor remedial teacher te volgen en succesvol af te ronden. In 1998 heb ik mijn
doctoraaldiploma behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna ben ik werkzaam geweest als onderwijsadviseur bij een onderwijsadviesdienst. In deze periode heb ik de opleiding School Video Interactie Begeleiding gevolgd en afgerond. Mijn werkzaamheden bestonden uit het coachen van leerkrachten, verzorgen van teamvergaderingen, diagnostiek, begeleiden van leerlingen en het verzorgen van trainingen en cursussen.'

Ingrid Snijders, psycholoog

ingrid‘Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en behaalde mijn doctoraaldiploma in 1986. Na het afronden van mijn studie heb ik een periode als wetenschappelijk assistente gewerkt binnen de vakgroep Ontwikkelingspsychologie. Hierna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in een particuliere psychologenpraktijk in Gouda. In deze praktijk heb ik veel ervaring opgedaan met de diagnostiek van leer- en gedragsproblematiek en sociaal-emotionele begeleiding van kinderen en ouders. Doordat we met ons gezin naar Brabant verhuisden kwam aan dit werk een einde. De afgelopen jaren heb ik als onderwijsadviseur bij een onderwijsadviesdienst gewerkt. Samen met Johan heb ik de opleiding tot School Video Interactie Begeleider gevolgd. De werkzaamheden als onderwijsadviseur varieerden van diagnostiek en individuele leerling- en leerkracht begeleiding/ coaching tot het geven van groepscursussen en trainingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.'

 

Ursela Goossens-Konings, orthopedagoog NVO

Ik heb Orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ik in 2005 mijn doctoraaldiploma heb behaald. In 2006 heb ik de opleiding tot Remedial Teacher afgerond. Vanaf 2005 ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij een particuliere praktijk in Breda en later bij een praktijk in Roosendaal. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met de diagnostiek van leer- en gedragsproblemen en heb ik kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen begeleid. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met het ondersteunen en adviseren van ouders en leerkrachten. 
Vanwege mijn affiniteit met onderwijs heb ik in 2010 mijn lesbevoegdheid gehaald (Pabo) en heb ik enige tijd als invalleerkracht gewerkt. Sinds 2009 ben ik tevens werkzaam als orthopedagoog binnen het Speciaal Basisonderwijs.
 

Ineke Krijntjes, gedragsspecialist / remedial teacher

Ik ben in 1985 afgestudeerd aan de pedagogische academie 'De Vossenberg' in Oudenbosch. Ik geef al vele jaren les aan de bovenbouw van het regulier basisonderwijs en daarnaast remedial teaching binnen onze school. In 2000 startte ik met de eerste cursus op het gebied van leerlingenzorg. Practicum diagnostisch onderzoek. Ik onderzoek kinderen met een achterstand, zoek uit waar het probleem zit en adviseer de collega's hoe ze moeten handelen. Er volgden nog meer cursussen op dit gebied, zoals de 'leesspecialist', de 'gedragspecialist' en de 'dyslexiecoach'. Op de basisschool waar ik werk, ben ik samen met een collega verantwoordelijk voor de zorg om de leerlingen. Zowel met betrekking tot leerproblemen als gedragsproblemen.

 

Hans Riedeman, onderwijsadviseur

Ik heb van mijn passie voor onderwijs mijn beroep kunnen maken en werk als onderwijsadviseur voor scholen.
Na de middelbare school en de Pabo ben ik werkzaam geweest als leerkracht in de groepen 3 t/m 8. Daarna heb ik een aantal jaren als directeur in het basisonderwijs gewerkt en een bijdrage mogen leveren aan verschillende vernieuwingstrajecten
In deze periode heb ik mijn studie Pedagogiek (onderwijskunde/orthopedagogiek) opgepakt en afgerond.

Uiteindelijk ben ik als onderwijsadviseur gaan werken bij Schoolbegeleidingsdienst Westelijk Noord-Brabant, later gefuseerd tot Eduxonderwijsadvies.
Daar heb ik me m.n bezig gehouden met nieuwe inzichten in het leren van kinderen en hoe daarop in te spelen als leerkracht en school. Dit is vormgegeven in het Eduxmodel Vernieuwend leren.
En nu ben ik mijn volgende uitdaging aangegaan: als zelfstandig onderwijsadviseur aan de slag in mijn
“Tools” onderwijsadvies!
Mijn blik blijft gefocust op lerende kinderen (en volwassenen) : welke cognitieve en conatieve vaardigheden hebben kinderen nodig om met plezier en goed te kunnen functioneren in een toekomstige maatschappij. Hierbij baseer ik mij op uitgebreide onderzoeken en concrete praktijk zoals beschreven door o.a. Marzano: 21st century skills.
En…… hoe ziet dan je onderwijs eruit als je kinderen ook echt in betekenisvol le contexten, in interactie met anderen wilt laten leren.
Uiteraard zal dan ook de school zich moeten ontwikkelen tot een lerende organisatie, waarin leerkrachten graag van en met elkaar leren . Peter Senge, Fullan en de sterk praktische Jan Jutten zijn hierbij belangrijke bronnen.
Bij deze in bovenstaande notendop wat mijn “drive” is. Graag geef ik dit vorm met mijn netwerkpartners Ingrid en Johan van Join en Nico Hooyschuur.
 

Nico Hooyschuur

Na de middelbare school en de Pabo heb ik aanvankelijk een aantal jaren gewerkt als leerkracht en RT-er op een SBO-school. Daarna ben ik 33 jaar als directeur werkzaam geweest op verschillende scholen voor primair onderwijs:

 • gestart op een een SBO-school,
 • vervolgens clusterdirecteur van 4 basisscholen,
 • daarna een kleinere en de laatste jaren een heel grote basisschool.

Om mijn theoretische basis voor het werk dat ik deed te vergroten heb ik aan de VU in Amsterdam Orthopedagogiek gestudeerd.

Kinderen komen naar school om te leren. De school, de leerkrachten en daarnaast uiteraard ook de ouders vormen samen de omgeving waarin we kinderen uitdagen zich optimaal te ontwikkelen.
Omdat ik dit belangrijk vind heb ik me in de loop der jaren vooral gericht op:

 • Het realiseren van kwalitatief goed en resultaatgericht onderwijs, gebaseerd op een heldere visie en daadkracht.
 • Het bevorderen van de kwaliteit van leraren onder andere d.m.v. coaching, waarbij ik er voor kies mensen in hun kracht te plaatsen.
 • Het onderhouden van goede contacten met ouders, gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

In mijn professioneel functioneren zijn de volgende kenmerken te onderscheiden:

 • opbrengstgericht
 • bemiddelen, bruggenbouwer
 • humor
 • samenwerken
 • oplossingsgericht

Binnen JOIN houd ik me vooral bezig met het coachen van directeuren en leraren.
 

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier