Join 

onderwijs & opvoeding

Dyslexie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige problemen op het gebied van het technisch lezen en/of spellen. De diagnose dyslexie kan gesteld worden aan de hand van specifieke richtlijnen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland.

Er dient eerst bepaald te worden of uw kind voldoet aan de criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Belangrijke criteria hiervoor zijn: er moet voldoende extra hulp op school geboden zijn en de scores op het gebied van het technisch lezen en spelling op het leerlingvolgsysteem moeten drie keer achtereenvolgens zeer zwak zijn. Er moet dan sprake zijn van V- of E scores. Indien dit het geval is dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer de conclusie van het onderzoek is dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EDD) dan komt uw kind in aanmerking voor vergoede behandelingen. Als er geen V- of E-scores zijn, is het ook mogelijk om een dyslexieonderzoek te laten uitvoeren als er voldoende aanwijzingen zijn . In een oriënterend gesprek kan dit bekeken worden. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Bij vaststelling van dyslexie ontvangt u tevens een officiële dyslexieverklaring. Daarmee kan uw kind aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.

We bekijken de gegevens van uw kind, adviseren u welk traject het best passend is en wat Join hierin kan betekenen.

Telefonisch Spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier.

Neem contact met ons op:

error: Content is protected !!