Join 

onderwijs & opvoeding

Faalangst

Faalangst is de angst om te falen of te mislukken. Deze angst treedt op wanneer een jeugdige een prestatie moet leveren of wordt beoordeeld. Dit kan op school zijn, maar ook bij sport, muziek of tijdens andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een proefwerk, het houden van een spreekbeurt, iets vragen in een groep, een wedstrijd, e.d. Deze situaties kunnen bij faalangstige jeugdigen veel spanning veroorzaken, waardoor zij in hun prestaties worden belemmerd. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan het bevorderen van het zelfvertrouwen, leren omgaan met gevoelens van spanning en het leren omzetten van niet-helpende gedachten in meer helpende gedachten.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!