Join – begeleiding

onderwijs & opvoeding

Samenwerking

Join onderwijs en opvoeding is onderdeel van het samenwerkingsverband S.L.I.M. Zeeland. S.L.I.M. staat voor Samen, Laagdrempelig, Innovatief, Maatwerk. Dat is ook precies wat we vanuit deze netwerkorganisatie willen realiseren. Samen met het gezin kijken we wat voor hulp en zorg er nodig is. De partners binnen S.L.I.M. stemmen met elkaar af hoe de benodigde zorg snel en doeltreffend kan worden ingezet. Per gezin maken we een zorgpakket op maat. Onze kracht is dat we over de grenzen van de afzonderlijke organisaties heen kijken en op deze manier efficiënte zorg bieden.

S.L.I.M. Zeeland is een samenwerkingsverband van vijf zorgaanbieders en een aantal onderaannemers. We hebben elkaar gevonden in onze gedeelde waarden, waarbij het belang van het gezin voorop staat. Onze drijfveer is om kinderen en gezinnen in hun kracht te zetten en vooruit te laten bewegen. Door samen te werken en onze expertises te bundelen ontstaan hiervoor nieuwe mogelijkheden. 

S.L.I.M. Zeeland bestaat uit de volgende zorgaanbieders:

  • CKZ, Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland
  • Jaxie!, praktijk voor kinderpsychologie en orthopedagogiek
  • Praktijk Schoone, praktijk voor logopedie, kinderpsychologie, orthopedagogiek en huiswerkbegeleiding
  • Olyk-Kindertherapie
  • SPRING Jeugdhulp, specialistische ambulante jeugdhulp

En onderaannemers:

  • ‘s Heeren Loo Zeeland
  • Yes We Can Clinics

 

(Voor meer informatie over het samenwerkingsverband S.L.I.M. kijkt u op www.slimzeeland.nl)

 

PAULA SCHENK   TalentenTuin

Specialist Hoogbegaafdheid (Master SEN)

Vele jaren werk ik in het basisonderwijs als leerkracht en Intern Begeleider. Regelmatig kwam ik in aanraking met (hoog)begaafde kinderen. Vaak ging het goed met hen, maar soms ook niet. Onbegrip, frustratie, verveling…soms werd/wordt (hoog)begaafdheid gezien als een luxeprobleem, maar het is allesbehalve dat..

Tijdens mijn zoektocht naar antwoorden om deze kinderen te kunnen ondersteunen ging ik mij specialiseren in (hoog)begaafdheid en volgde de Masteropleiding bij Fontys. In september 2012 rondde ik de opleiding af. Om de actuele ontwikkelingen te volgen en nog meer kennis en ervaringen op te doen bezoek ik congressen, trainingen en cursussen van diverse organisaties.

Naast het coördineren van plusklassen en het begeleiden van leerkrachten/teams ben ik in april 2018 een eigen praktijk ‘TalentenTuin’ gestart. Vanuit mijn eigen praktijk kan ik jonge kinderen (peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoog)begaafde kinderen, jong volwassenen en hun ouders begeleiden.

 

Tijdens een intakegesprek verkennen we o.a. de hulpvragen van het kind/ouder en bepalen we de doelen waaraan we gaan werken.

Thema’s die tijdens begeleidingstrajecten aan de orde kunnen komen zijn o.a.: motivatie, onzekerheid, negatief zelfbeeld, mindset, weerbaarheid, zich ‘anders’ en niet begrepen voelen, organiseren en plannen, strategieën toepassen en doorzettingsvermogen.

Daarnaast kunnen ook themabijeenkomsten verzorgd worden voor ouders en professionals die met kinderen werken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en/of bent u geïnteresseerd?

U kunt mij bereiken op de volgende manieren:

Telefonisch:                 06 – 1045 8089

e-mail:                         info@nulltalententuin-hb.nl

Facebookpagina           TalentenTuin

LinkedIn:                      Paula Schenk

Binnenkort op website www.talententuin-hb.nl

___________________________________________

JOIN maakt onderdeel uit van het multidisciplinair centrum Vang!

Binnen het pand aan Vang 5 in Halsteren zijn vijf praktijken gevestigd. Hier kunt u terecht voor zorg en ontwikkeling die erop gericht is cliënten met een hulpvraag op het gebied van onderwijs, opvoeding en welbevinden (fysiek en mentaal) zo goed mogelijk te helpen.

Omdat wij als specialisten onder één dak samenwerken, kunnen we – indien nodig – vanuit meerdere disciplines naar uw hulpvraag kijken, zodat u op een zo efficiënt en compleet mogelijke wijze geholpen wordt.

JOIN werkt binnen Vang! met de volgende praktijken samen:

RT-praktijk FLEX
www.rt-praktijkflex.nl

Praktijk Logopedie en Dyslexie Halsteren
www.logopediehalsteren.nl

KinderFysioBoZ, Kinderfysiotherapie
www.fysioboz.nl

CVT & Co, weerbaarheidstrainingen
www.cvt-co.nl

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!