Join – begeleiding

onderwijs & opvoeding

Rekenen – Dyscalculie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige rekenproblemen. De diagnose dyscalculie wordt gesteld aan de hand van specifieke richtlijnen. Er moet sprake zijn van een grote achterstand op het gebied van rekenen ten opzichte van de overige vakken. Daarnaast moet een half jaar intensieve begeleiding geboden zijn. Door zowel te kijken naar het niveau van het rekenen als naar hoe uw kind rekent, kunnen wij een duidelijk beeld geven van de rekenproblematiek. Daarnaast krijgt u concrete adviezen voor de begeleiding. Bij vaststelling van dyscalculie ontvangt u tevens een officiële dyscalculieverklaring. Daarmee kan uw kind aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45  tot 11.45u. Onze secretaresse, Corian Kuiters, zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Tel.: 0164-239415

Neem contact met ons op:

10 + 7 =

U kunt van deze website niets kopiëren.