Join 

onderwijs & opvoeding

Tarieven kinderen / jongeren

Voor de jeugd tot 18 jaar declareren we rechtstreeks bij de gemeente. Indien er een verwijzing is vanuit een huisarts, Centrum voor Jeugd en  Gezin, of andere arts, wordt deze zorg volledig vergoed. We hebben contracten met alle gemeentes in West-Brabant-West en zijn aangesloten bij CKZ, Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland. Doordat wij aangesloten zijn bij CKZ kunnen we ook vergoede zorg verlenen in de provincie Zeeland.

Op het gebied van leerstoornissen zijn er een aantal onderzoeken en behandelingen die niet vergoed worden, waaronder dyscalculie en dyslexiezorg waarbij er niet  wordt voldaan aan de criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

De kosten voor een niet vergoed dyslexieonderzoek bedragen € 770,–. Indien er geen intelligentieonderzoek nodig is zijn de kosten € 450,–.

Over het algemeen kan gesteld worden dat voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs het tarief van € 450,– van toepassing is en voor basisschoolleerlingen het tarief van € 770,–. Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs is het niet altijd nodig om een intelligentieonderzoek af te nemen omdat de leerresultaten voldoende informatie geven om vast te kunnen stellen dat de intelligentie voldoende is ontwikkeld. Dit is in het basisonderwijs minder goed vast te stellen vandaar dat bij deze doelgroep wel een intelligentieonderzoek moet worden afgenomen.

De kosten voor een dyscalculieonderzoek zijn vergelijkbaar met het dyslexieonderzoek.

Het afnemen van een intelligentieonderzoek kost € 450,–.

Buiten de vergoede regelingen om kan er ook een begeleidingstraject op verschillende gebieden opgestart worden. De kosten bedragen dan € 52,50 per sessie.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!