Join – begeleiding

onderwijs & opvoeding

Onderzoeken

De ontwikkeling van een kind verloopt niet altijd zoals we dat zouden willen. Dan kan een individueel psycho-diagnostich onderzoek nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling of het cognitieve niveau van een kind. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de factoren die de ontwikkeling van het kind of het leren belemmeren of juist stimuleren. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan omgevingsfactoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan gezins- en schoolfactoren. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijkheden om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Dit betekent dat in het onderzoeksverslag duidelijke en praktische adviezen opgenomen worden die op de mogelijkheden en problemen van uw kind afgestemd zijn.

Wij kunnen de volgende onderzoeken uitvoeren:

Onderzoek lezen/ spellen

Onderzoek rekenen

Onderzoek aandacht, concentratie, geheugen

Onderzoek intelligentie

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling

Combinatie Onderzoek (bij meervoudige problematiek)

Onderzoek dyslexie

Onderzoek dyscalculie

 

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

  • bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt zijn
  • intakegesprek met de ouders
  • gedragsvragenlijsten
  • testafname van onder andere intelligentietest
  • observatie tijdens het onderzoek en in de schoolsituatie
  • verslag van de onderzoeksbevindingen gericht op de weergave van mogelijkheden en de beperkingen van het kind
  • specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!