Join – begeleiding

onderwijs & opvoeding

Lezen/spellen -Dyslexie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige problemen op het gebied van het technisch lezen en/of spellen. De diagnose dyslexie kan gesteld worden aan de hand van specifieke richtlijnen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland. Er moet sprake zijn van een grote achterstand op het gebied van lezen en lezen ten opzichte van de overige vakken. Daarnaast moet een half jaar intensieve begeleiding geboden zijn. Bij vaststelling van dyslexie ontvangt u tevens een officiële dyslexieverklaring. Daarmee kan uw kind aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.

We bekijken de gegevens van uw kind, adviseren u welk traject het best passend is en wat JOIN hierin kan bieden.

Een kleine groep van de kinderen voldoet aan de criteria voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Onderzoek en behandeling van EED wordt ook bij JOIN vergoed.

Indien de school van uw kind het vermoeden heeft van EED zullen zij een schooldossier aanmaken. Dit schooldossier wordt dan ingediend bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Zij zullen beoordelen of het schooldossier voldoet aan de criteria voor de vergoede dyslexiezorg. Als dit zo is krijgt u van het samenwerkingsverband een brief met de toestemming voor het onderzoek en met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden en pakken wij het traject verder op.

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!