Join – begeleiding

onderwijs & opvoeding

Ferry Ferrari ADHD-cursus

In de cursus gaan de kinderen leren wat ADHD is, hoe het komt en krijgen ze tips om handiger met hun ADHD om te gaan, waarmee ze kunnen oefenen. De groep heeft een vaste structuur waarin vaste onderdelen elke keer terugkeren, wat voor de kinderen voorspelbaarheid en veiligheid waarborgt. Om verschillende aspecten van ADHD aan bod te laten komen, verschillen de thema’s wel iedere keer. In de cursus wordt gewerkt met het boek ‘Zo snel als een…’ van Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers. Wij zullen zorgdragen voor een digitaal exemplaar. Daarnaast krijgt uw kind een eigen werkmap met daarin een gekopieerd exemplaar van het leesboek. Het is zeer wenselijk dat u het leesboek voor de cursus start minstens één keer helemaal hebt gelezen met uw kind. Wij gaan in de cursus verder in op de informatie die in het leesboek staat en lezen er soms een stukje uit. De kinderen werken verder nog met een eigen werkboek, ook deze zal in de map van uw kind zitten. Het is de bedoeling dat u als ouders elke keer het werkboek even meeleest, zodat u weet wat we gedaan hebben en dat u – indien nodig – ook kunt helpen met de huiswerkopdrachten (het ‘montagewerk’).

De cursus is een psycho-educatiecursus. Dat houdt in dat de kinderen in de cursus meer leren over wat ADHD is. De cursus is er niet op gericht de ADHD te genezen; dat kunnen wij helaas niet. Wel kunnen we de kinderen meer leren over hun ADHD en hun leren er op een positieve manier mee om te gaan. We hopen zo dat ze zich zekerder kunnen voelen over zichzelf en hun ADHD.

Voor de start van de cursus zal er een gesprek met u plaatvinden om verdere informatie te geven, eventuele vragen vanuit u te beantwoorden en alle benodigde materialen met u te delen. Na afloop van de cursus zal er een evaluatiegesprek met u en het kind plaatsvinden.

Heeft u vragen over deze training of heeft u interesse om uw kind hiervoor op te geven, kunt u contact opnemen met ons.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Onze secretaresse Willeke Bezemer zal u dan te woord staan.

Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tel: 0164-239415

Contact formulier

Contact formulier

error: Content is protected !!